Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-07-06

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

6. VII . 98. Nyhavn 22.

Kjære Ven! Skulde De og Deres Hustru kun-
de føle Lyst til at forlade Bagsværd for
at komme herud og spise Middag hos
os sammen med Grønvold og Kone, vilde De
være meget velkomne.
Det skulde være paa Fredag d. 8. Kl. 6. (det
er i al Tarvelighed; daglig dragt).

Venlig Hilsen til Dem begge
Deres Johan Rohde

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling