Menu

Emil Hannovers arkiv

1901-12-17

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.:]
Rohde

17 . XII . 1901
Passegiata di Ripetta
19.
Roma.

Kjære Ven.

Gjerne vilde jeg sende Dem et ordentligt
Julebrev for at takke Dem for godt
Venskab i det forløbne Aar og for den
store gode Gjerning, De nu har ført
til Ende; men jeg er meget lidet oplagt
til Brevskrivning; dertil har denne Vinter
i mange Maader været mig for trist.

Men tag, De og Deres Hustru og
Deres Smaa en vens gode Ønsker
for Julen og det nye Aar.
Deres hengivne Ven
Johan Rohde

Tak for Deres venlige Brev, som jeg naturligvis
for længst har modtaget.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling