Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-03-25

Afsender

Alice Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannovers har ikke hørt fra Wildenrath i fire måneder, og Alice Hannover spørger nu Rohde, om han kender noget til årsagen. Emil Hannover har skrevet to gange til Wildenrath, blandt andet for at meddele resultatet af lotteriet, og det bekymrer dem derfor, at de ikke har fået svar.

Transskription

Rue de Lille 57[1?]. Paris
25.4.89.

Kjære Hr Rohde,
Har De hørt fra Wildenraths
siden vi rejste fra Kjbhavn?
Min Mand har skrevet to Gan-
ge til dem uden at faa Svar.
Han meddelte ogsaa Resultatet
af vort Arrangement uden dog
at berøre dette nærmere. Vi kan
ikke begribe hvorfor J P. W. ikke
har ladet høre fra sig i 4 Maa-
neder og hans Tavshed ængster
os. Skulde De kende Grunden
til denne, eller have hørt nær-
mere om hans øjeblikkelige For-
hold, vilde vi være Dem taknem-
lige for et Par Ord desangaaende.
I Hast, Deres
Alice Hannover

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Den Hirschsprungske Samling