Menu

Emil Hannovers arkiv

1888-10-22

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover ville gerne diskutere, hvordan de hjælper Wildenrath, men han har ikke tiden til det. I stedet vil Alice Hannover træde til, og kommer forbi Rohde næste tirsdag med samme formål.

Transskription

Udskrift:
Hr. Maler Johan Rohde
Nyhavn 22
K

Gl. Kongevej 91.
Kjære Ven,
jeg vilde gjærne tale med Dem om Sagen
J. P. W., men det er mig ikke mulig at faa
Tid dertil. Min lille flinke Kone vil
derimod gjærne hjælpe mig og kommer til
Dem paa Tirsdag, naar det passer Dem. – dog
helst før Kl. 4½*). Vil De tjene mig med
omgaaende at opgive mig en Tid.
Deres hengivne
Hannover

*) og nødig før Kl. 1.

Fakta

Brev

Dansk

Poststempel

København
København

Den Hirschsprungske Samling