Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-05-17

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har vedlagt en artikel om Gauguin publiceret i Mercure de France. Hans publikation om Watteau er blevet kritisk omtalt i Dagbladet Kjøbenhavn. Hannover beder Rohde holde ham ajour med reaktionerne på hans anmeldelser imens han er udenlands.

Transskription

Kjære R.
Har nu modtaget de ud-
komne Hæfter af "Mercure
og sender Dem deraf det, der
indeholder Artiklen om Gauguin.

K.M. brugt som Vaaben
mod mig af Bladet ”Kjøbenhavn”!
Er det ikke en nydelig Constellation?

Ses vi ikke inden min
Afrejse, beder jeg Dem hermed være
saa elskværdig at holde mig lidt
à jour med muligt Efterslæt fra mine
Anmeldelser i dette Foraar.
Breve vil altid træffe mig under
Adresse:
Postamt, Unter den Linden, post-
lagernd. Berlin
Deres hengivne
E.H.

[i venstre margen:]
Jeg rejser næppe før Onsdag Morgen.

Fakta

Brev

Dansk

Poststempel

København
København
Paul Gauguin
Karl Madsen

Den Hirschsprungske Samling