Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Transskription

Kjære Rohde,
jeg bad i Dag Kleis sende os det
Billed hjem, De har været saa
venlig at forære os. Hvis De ikke
har noget derimod, vil jeg gjærne
beholde den Ramme, der er om
Billedet. Jeg har derfor foreløbig
paa egen Haand givet Kleis Ordre
til at sætte Rammen paa min
Regning. Men dersom De selv
sætter særlig Pris paa denne Ramme,
maa De ikke genere Dem for at
give Kleis Kontraordre. Rammen
er jo et Unicum, saa jeg kan godt
forstaa, hvis De selv vil beholde
den.
Deres hengivne
Emil Hannover

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling