Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Kære Hannover
Vi komme begge ind Lørdag
Aften, for at høre hvad De har
at kommisjonere mig om.
Vi haabe at Aftenen er vel
valgt. Hils Fruen og for den
Sags Skyld ogsaa Madam
Kissmeyer, vi bestiller en anden
i Stedet for den tabte.
Deres hengivne
J.F. Willumsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering afventer.

Den Hirschsprungske Samling