Menu

Emil Hannovers archive

1900-1909

Recipient

Emil Hannover

Transcription

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze

Kære Hr
Emil Hannover
Jeg spurgte Peter Hansen om han vilde
overlade Dem Tegningerne til Johs V Jensens
Bøger som De ønskede at købe paa min
Udstilling. P. Hansen bad mig hilse og
sige, at De kendte ham jo saa godt per-
sonligt, at De kunde tale om det. Jeg ejer
jo desværre ikke Tegningerne, ellers
skulde det selvfølgelig være mig en
Glæde at overlade Dem dem. Med
Hilsen til Dem og Deres Hustru
Deres
Gudmund Hentze
Villa nuova
Lyngby

Jeg er i disse Dage i Vejle for at male nogle Værelser
ud med Figurer og Dekorationer hos Fabrikant Stemann

Facts

PDF
Letter

Dansk

Fortrykt årstal med cifrene 190. Dvs, at brevet er fra før 1910.

Den Hirschsprungske Samling