Menu

Emil Hannovers archive

Udateret

Sender

Emil Hannover

Recipient

Johan Rohde

Transcription

Kjære Rohde,
jeg bad i Dag Kleis sende os det
Billed hjem, De har været saa
venlig at forære os. Hvis De ikke
har noget derimod, vil jeg gjærne
beholde den Ramme, der er om
Billedet. Jeg har derfor foreløbig
paa egen Haand givet Kleis Ordre
til at sætte Rammen paa min
Regning. Men dersom De selv
sætter særlig Pris paa denne Ramme,
maa De ikke genere Dem for at
give Kleis Kontraordre. Rammen
er jo et Unicum, saa jeg kan godt
forstaa, hvis De selv vil beholde
den.
Deres hengivne
Emil Hannover

Facts

PDF
Letter

Dansk

Den Hirschsprungske Samling