Menu

Emil Hannovers arkiv

1887-09-05

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Johan Rohde omtaler nogle fotografiske reproduktioner af værker, som han har sendt Emil Hannover fra en rejse til Spanien.

Transskription

Kjøbenhavn d. 5/9 87.

Kjære Ven!
De spurgte mig om, af hvad Grund jeg dog skulde
forære Dem Fotografier — ja jeg maa tilstaa, at det
er en Sag jeg slet ikke har reflekteret over i
mindste Maade; — naar man imidlertid gjør en
Rejse saa langt bort som til Spanien, synes jeg,
man har visse Forpligtelser. —
Engang jeg gjorde et større Indkjøb af Fotografier
til mig selv, fik jeg en del Ting i Hænde som
jeg tænkte kunde interessere specielt enkelte Venner
og Bekjendte hjemme, og jeg tog dem med i den
Tro, at spanske Fotografier ikke saa tit paa
anden Maade fandt Vejen hjem. —
Paa denne Maade er de to indlagte Watteau’er
komne hjem til Dem, modtag dem under den
Form, De helst vil; men det hele er jo en Baga-
tel, som der ingen Grund er til at gjøre Væsen
af.
Originalerne blev jeg desværre forhindret fra at se, saa
jeg er hindret fra at give Dem anden Oplysning end den,
De selv kan læse Dem til.

Med en venlig Hilsen
Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Johan Rohde var i april-juli 1887 på en rejse til bl.a. Paris og Spanien. Når han sender fotografier af Watteau-værker hjem til Emil Hannover er det sandsynligvis fordi, Hannover på daværende tidspunkt arbejdede på en bog om Watteau, ”De galante Festers Maler”, der udkom i 1888.

København
Jean-Antoine Watteau

Den Hirschsprungske Samling