Menu

Emil Hannovers arkiv

1887-09-29

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover diskuterer, hvordan der bør reageres på en artikel forfattet af N.V. Dorph, bragt i Piraten. Han har aftalt med redaktør Ove Rode, at der skal bringes en redaktionel bemærkning i næste nummer, hvor de fremførte synspunkter trækkes tilbage. Piraten bragte dog i de to følgende numre småspydige indlæg med samme afsenders initialer – o – med overskriften "Unge Kunstnere" (nr. 4, 10. oktober 1887) og "Igen unge Kunstnere" (nr. 5, 17. oktober 1887).

Transskription

29/9 -87

Kjære Rohde,
jeg opgav Tanken om ”Erklæringen”,
skjøndt jeg finder Sagen en ganske lille
Smule alvorligere, end Du Naar Dorph, der
er 25 Aar gammel, har skrevet Artiklen,
kan man efter min Mening ikke saadan
ohne weiter erklære den uskyldig.
I Dag har jeg talt med Ove Rode, som
var meget fornuftig. Han lovede mig
i næste Nummer af ”Piraten” at trykke
en Redaktions bemærkning omtrent af
dette Indhold: ”Det glæder Redaktionen at
kunne meddele, at den ved Udtrykket
”Musik i Atelieret” kun altfor tydelig
betegnede Maler saa langt fra at være en
Renegat tværtimod er en trofast og
paalidelig Ven af de unge Kunstneres Sag.
Vi beklager meget at en af vore Medarbej-
dere har været saa slet underrettet.”

[2]
Ikke sandt, dette er en meget
fornuftig Løsning? jeg haaber det
er sidste Gang, jeg anmodes om at
befatte mig med ”Piraten”.
Deres hengivne
Emil H.
I Hast.

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Dansk

Se brevet dateret 22. september fra Agnes Slott-Møller til Emil Hannover. Den omtalte maler er P.S. Krøyer, der i 1886 og 1887 arbejdede på to versioner af værket "Musik i Atelieret". Den sene version er malet på bestilling af Heinrich Hirschsprung.

Den Hirschsprungske Samling