Menu

Emil Hannovers arkiv

1888-03-23

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover informerer Rohde om, at han har videresendt en forespørgsel til Wildenrath og bedt ham om at svare direkte til Rohde.

Transskription

Poststempler:
DRESDEN-NEUST.
23 3 8 12-IN b

K.
OMB. 1 26 3
88

Udskrift:
Herrn Johan Rohde
Nyhavn 22
Kopenhagen

Dresden, Struvestr. 28
23/3 – 88
Kjære Rohde,
Tak for Deres Brev. Jeg har skrevet til W.
og har kortelig sat ham ind i Forholdene
og dernæst bedt ham sende sit Svar til Dem,
for at der ingen Tid skal gaa tabt ved at
bruge mig som Mellemmand. Posten er
jo ikke til at stole paa i disse Tider, -
Deres Brev modtog jeg først 8 Dage efter
Afsendelsen. Hils Christiansen mange
Gange. Med Hilsen fra min Kone, Deres EH.

Fakta

Brev

Dansk

Rohde har i sit brev til Hannover 1888-03-14 fortalt, at han uden Wildenraths samtykke har anmeldt et af Wildenraths malerier til en separatudstilling på den nordiske Udstilling. Han har ikke selv Wildenraths kontaktinformation, så han har bedt Hannover om at informere Wildenrath om forholdene. Hvilket er det, Hannover her svarer på.

Johan Peter Wildenrath

Den Hirschsprungske Samling