Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-03-03

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Dele af brevet mangler, men noget af udvekslingen handler tilsyneladende om udsmykningen af Københavns Universitets festsal, og overvejelser omkring navngivningen af Den fri Udstilling.

Transskription

Tirsdag Aften D. 3-III-90.

Kjære Ven! Tak fordi De vilde unde mig en
Fornøjelse — dem har man jo i disse Tider saa faa [mangler]
— Hvad der kun undrer mig er, at Politiken
har taget imod Bidrag fra den Karl — .
det, mens De var herhjemme, at han offent [mangler]
sit mageløse Forslag om at Samarbejde med
Tegner og Zartmann til Universitetssalens [mangler]
——Skjønt jeg ikke staar i nogetsomhelst For [mangler]
til samme O.M., berørte det mig dog [mangler]
… ham saaledes prostituere sig — [mangler]
jo dog Maler — det er derfor mit Haab [mangler]
de forhindrer dette denne Gang — .
— .
De har ikke et nyt Navn til Barnet – [mangler]
megen forlegenhed; ”Den fri Udstilling” lyder
meget godt; men Kleis paastaar, at det [mangler]

[Vertikalt, i venstre margen:]
For resten vilde han vist være en udmærket Acquisition for “Kjøbenhavn”,som igaar
bragte en Artikel af O. M. ([?]: Pur) om Fremtidsmusik – omtrent i samme Genre

[2]
[mangler] Kilde til megen Bryderi for ham, da Publikum
[mangler] “fri” i Betydningen “gratis” — og jeg
[mangler] saamæn ikke sværge paa, at ikke Folk er
[mangler] dumme. Samme Kleis beder derfor
[mangler] om et Navn til at avertere med; men
[mangler] finde dette synes det vanskeligste af alle — .

Ja om ikke før[,] ser jeg Dem vel Torsdag
Aften — Hils Konen, hun har det vel godt.
De skulde tage hende med; selv om det ikke
vil more hende at høre paa Manden, saa
dog maaske vil det dog maaske interessere hende
at betragte alle de for Breughel sværmende
Mennesker —
Venlig Hilsen
Deres
Johan Rohde

[mangler] […]er “Lappen” men jeg har
[ikke] andet Papir i Huset

Fakta

Brev

Dansk

København
Oscar Matthiesen

Den Hirschsprungske Samling