Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-03-30

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Emil Hannover takker for en indbydelse. Han kan dog først komme sent, da han skal have en tekst færdig til Politiken om Charlottenborgs Forårsudstilling.

Transskription

Kjære Rohde,

Tak for Indbydelsen. Vi
glæder os til at komme,
men De maa undskylde, hvis
det bliver noget sent, før jeg
kan indfinde mig, da jeg er
nødt til at skulle lave noget
om Foraarsudstillingen til
”Politiken”.
Deres hengivne
Emil Hannover.

30-III-91.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling