Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-03-30

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen må afslå at overlade sin billet til Emil Hannover til en åbningshøjtidelighed, hvor kongefamilien vil være til stede. Christiansen er ellers på Fyn og kan derfor ikke deltage, men han har lovet sin billet væk til en slægtning.

Transskription

Mandag Form: d: 30 Marts 91

Kjære Hannover!
Det skulde være mig en stor
Fornøjelse at overlade Dem min
Billet til Aabningshøjtideligheden, der-
som det ikke netop træffer sig saa
uheldigt, at jeg allerede for længe
siden har lovet den bort til
en Slægtning af mig, som er kom-
men her til Byen i Paasken og
frygtelig gjærne vil se Kongefami-
lien paa nært Hold. Dersom jeg
ikke vidste at det i Aar er særlig van-
skeligt at faa Billetter, fordi Billet-
antallet er betydelig indskrænket,
begrundet paa alt for stor Overfyld-
ning i Salen, saa kunde jeg maaske
have haabet paa at blive begavet med
to Billetter. Men jeg tror ikke at

[2]
Chancen derfor er saa stor at
jeg tør love noget, da jeg ikke tør
smigre mig med at være saameget
i Kridthuset paa Akademiet at
jeg tør gjøre mig Haab om Begun-
stigelse paa Andre, mere rettroendes
Bekostning. Skulde jeg imidlertid
paa en eller anden Maade faa Fingre
i en Billet i Løbet af i Morgen Formid-
dag, saa skal jeg øjeblikkelig sende et Bud
ud med den, hvis jeg ikke selv kan
komme.
En venlig Hilsen og Tak for
sidst til Dem og Frue fra
Deres hengivne
R. Christiansen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev

Alice Hannover

Den Hirschsprungske Samling