Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-03-18

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har vedlagt sin artikel om Den frie Udstilling til gennemlæsning hos Rohde. Hannover vil helst have den i avisen om torsdagen på udstillingens åbningsdag. Da han gerne vil bringe en oversigt over de udstillede værker om torsdagen, må han imidlertid lade artiklen bringe om onsdagen. Angående udstillingens katalog overvejer Hannover, hvorvidt det er bedst at trykke 1000 eksemplarer eller færre. Vignetten til kataloget gør produktionen noget dyrere, men Xylograf Hendriksen har tilbudt sin arbejdskraft gratis, og det hjælper på budgettet. Hannover beder Rohde sende Hendriksen en invitation til udstillingen.

Transskription

Kjære Rohde,
Hermed sender jeg Dem efter Løfte
Artiklen om ”Den frie Udstilling”.
Skulde De have noget at indvende
mod den, vil jeg være Dem taknemlig
for at høre det, da Hensigten med Artiklen jo ene er
den at fremme Udstillingens Succes.
Møllers mente, det var bedst, den
kom i Bladet Onsdag Morgen. Selv
mener jeg, det vilde være bedst, om den
kom i Torsdag, men det har sine
Vanskeligheder, da jeg om Torsdagen gjærne
vilde have et lille Apercu over Ud-
stillingens Indhold. Jeg bliver vist derfor
nødt til at lade den gaa i Bladet
om Onsdagen.
Hendriksen mente, vi rolig kunde lade
trykke 1000 Exempl. af Katalogen. Jeg lader
det nu bero paa, om Trykkeriet tør
paatage sig et nyt Oplag i Løbet af
Lørdag. Kan det det ikke, lader jeg gjøre
1000 Exempl.
Deres hengivne
E.H.
18-III-91.

[på skrå med rød farve:]
Verte

[i venstre margen:]
Artiklen skal fremkomme som en Redaktionsartikel, d.v.s. uden Navn og Mærke.

[2]
Desværre sagde Hendriksen
mig, at Vignetten for Ornamen-
tikens Skyld – mod min For-
ventning – maa trykkes to Gange
og laves i to Plader. Jeg bad ham
sende den ned i Trykkeriet, naar
den var færdig.
Den dobbelte Trykning fordyrer
naturligvis, men der bliver vel
Raad dertil, da Hendriksen intet
vilde have for sit Arbejde. Glem
ikke at sende denne usædvanlig
uegennyttige Mand et Kort til
Udstillingen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling

Angående tidspunktet for tekstens publikation se brev af 14. marts 1891 fra Slott-Møllers til Hannover.