Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-03-24

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde beder Hannover om at specificere i fremtidige omtaler af Den frie Udstilling, at der ikke er tale om en udstilling af værker, der er blevet afvist af Charlottenborgs censurkomité. Der er flere, som tror, det forholder sig sådan.

Transskription

Tirsdag.
Kjære Ven!

Kunde det ikke i en af de bebudede
Artikler bemærkes, at den fri Udstilling
ikke er en Udstilling af refuserede
Malerier. Det kunde synes en ganske
overflødig Bemærkning; men jeg hører
i disse Dage fra flere Sider, at Publi-
kum virkelig paa sine Steder nærer
den Tro.

Venlig Hilsen
Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Poststempel

Den Hirschsprungske Samling