Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-1

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover afslår en middagsinvitation fra Rohde, da Alice Hannover har halspine. Hannover er arrig over, at Karl Madsen har ytret planer om at foreslå ham som medlem af Kunstforeningens bestyrelse. Han har forsøgt at komme overens med Madsen, men Madsen forekommer ham usympatisk, og han stoler ikke på ham.

Transskription

Kjære Rohde,
Tak for Brevet. Vi kan desværre
ikke komme paa Mandag, da min
Kone maa holde sig hjemme paa
Grund af Halspine.
Madsens latterlige Courtoisie at
ville foreslaa mig (NB dog kun til
Dem) som Æmne til Kunstforeningen
vurderer jeg ikke synderlig. Det er en
Courtoisie, som er lige latterlig
af alle mulige Grunde.
Jeg har gjort mig – oprigtig talt – al
mulig Ulejlighed for at forsone mig
med denne Mand – om man kan
kalde ham saaledes –, men da jeg
forleden Dag*) atter talte en Smule med
ham, gjorde han et saa antipathisk
Indtryk paa mig, at jeg næppe for-
vinder det. Jeg troer ikke ét eneste Ord
af, hvad han siger.
Hjærtelige Hilsener fra min
Kone og Deres hengivne
E.H.
Lørdag Aften
Jan. 91. *) iforgaars

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev.

Alice Hannover
Karl Madsen

Den Hirschsprungske Samling