Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-13

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Johan Rohde besvarer en forespørgsel vedrørende van Gogh. Han mener ikke at kunne bidrage med viden Emil Hannover ikke kender i forvejen. Han har selv forgæves søgt at finde van Goghs breve. Han foreslår som en sidste udvej at forhøre sig hos Christian Mourier-Petersen, som har boet med van Gogh i et halvt år, men han har ikke selv opnået brugbar information ad den vej.

Transskription

13-III-93.

Kjære Ven! Jeg troer ikke der er meget for
Dem at faa fat i ud over, hvad De ved.
De har jo det Hæfte af “la Revue” hvori der
staar et Par Ord, som ikke gjør Dem klogere?
Van Gogh’s Breve har jeg forgjæves søgt, sidst
igjennem Willumsen, men jeg har aldrig faaet
Svar paa mine forskjellige Forespørgsler. Maaske
kan jeg mundtligt give Dem en og anden ubetydelig
Oplysning. Mourier-Petersen, der i et halvt Aars
Tid har boet sammen med van Gogh, kan De
jo forsøge at pumpe, men meget faar De
nok ikke ud af ham; mine Forsøg har i hvert
Fald ikke givet noget Udbytte. Forresten er
de to Malere “nævnede” i forskjellige Piecer jeg
har. —

Med venlig Hilsen
Deres Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling