Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-17

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Kunstnerhjem 4de Sal. Fredag

Kære Hr. Hannover.
Jeg vil nødig, at De skal gaa
forgæves, hvorfor jeg tillader
mig at underrette Dem om,
at det er mig umulig i morgen
at være her længere end til godt
3. De to næste Dage er jeg her
vist til henad 4, men dermed
er mine Arbejder borte.
Deres heng.
Kristian Zahrtmann

[på brevkortets bagside er en svag blyantsskitse, muligvis en oversigt over et rum]

Fakta

Brevkort

Dansk

Datering i henhold til poststempel og angivelse af fredag på brevkortet.

Forfatteren
Hr Emil Hannover
Reventlovsgade 22.
V.

Den Hirschsprungske Samling