Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-26

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

"Dannebrog" og "Adresseavisen" har samme dag bragt historier om grunden til Willumsens udeblivelse fra Den fri Udstilling, og om Skovgaards honorering for deltagelse. Emil Hannover mener det nu er på sin plads at afvise rygterne som usande i de respektive aviser.

Transskription

Kjære Rohde,

”Dannebrog” og ”Adresse-Avisen”
kolporterer i Dag nogenlunde ens-
lydende Historier (Løgne-) om Grunden
til Willumsens Udeblivelse fra den Fri
og om Skovgaards Honorering med nogle
tusind Kroner.
Jeg antager, De er enig med mig i Be-
timeligheden af offentlig at dementere
disse Rygter. Dementiet bør vel retteligst
finde Plads i de to paagældende Blade?

Deres hengivne
E.H.

”Bernina”
26.III.93.

Fakta

Brev

Dansk

Af de omtalte artikler i "Dannebrog" og "Adresseavisen" fremgår det, at Willumsen ikke deltager, fordi han "er raget uklar" og "aldrig rigtig har sympatiseret med Den frie Udstilling". Willumsen skulle dertil være blevet fornærmet, fordi Skovgaard skulle have modtaget en kompensation på "nogle tusinde Kroner" fra Den frie Udstilling, for ikke at udstille "Kristus i Underverdenen" på årets Charlottenborgudstilling, og dermed heller ikke kunne deltage i konkurrencen om den Eibestedske præmie.

København

Den Hirschsprungske Samling