Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-02-02

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover takker for et brev fra Rohde. Hans nylige flytning har taget det meste af hans tid på det seneste, men han opfordrer nu Rohde til at komme på besøg - enten mellem 10 og 12 eller efter 6.

Transskription

2.II.93.

Kjære Ven,
Tak for Deres Brev. Nej, det
er kun min Flytning, som
saa længe har lagt Beslag paa
mig og hindret mig i at besøge
Dem. Jeg boer nu i Nygade 7,
paa 3die Sal. Kom flittigt op og
besøg mig, naar De gaaer
Deres Aftentur. Mellem 10 og 12
og efter 6 vil De som Regel
træffe mig hjemme. Jeg er ikke
ganske i Orden endnu, og derfor
naaer jeg næppe ned til Dem
de første Dage.
Deres hengivne
E.H.

[i venstre margen:]
Først nu faaer jeg Deres Kort og ser, at De desværre forgæves
har søgt mig.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling