Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-17

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Kastrup Mark den 17de Marts
1893

Kjære Her Hannover
Tak for Deres kjære og elskværdige
Brev, hvad siger De om Onsdagen
den 22de Marts Kl 11 i Paraplyen
ligeoverfor vor Udstilling, hvis
det er Dem beleiligt paa den
Dag og til den Tid, saa behøver
De ikke at skrive, i modsat
Tilfælde vil jeg bede Dem selv
bestemme naar og hvor, fra
Onsdag og derefter, naarsomhelst,
før den Tid vil De stadig træffe
mig i mit Hjem, som jeg paa
Grund af Udstillingstravlhed
ikke kan forlade
Deres meget ærbødig hengivne
Th Philipsen

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling