Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-22

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Hannover har spurgt Slott-Møllers om oplysninger om Niels Bjerre, da han skal skrive et stykke om kunstneren i Politiken. Agnes Slott-Møller mener, at Hannover kender Bjerres værker ligeså godt, som hun gør. Bjerres person, derimod, er genstand for brevet: "en lille, rar Jydekarl", der beretter levende fra sin egn "om de Pudsigheder der finder Sted naar Missionsfolk og de Vantro støder sammen." Bjerre har rost etableringen af Den Frie og besidder den anselige kvalitet, at han "endnu ikke [er] gaaet moralsk og kunstnerisk til Grunde." Brevets to sidste sider indeholder biografiske oplysninger, som Bjerre har givet, for at de kunne videreformidles til Hannover.

Transskription

22de Marts
93

Kjære Hannover!
Jeg véd sandelig ikke hvad
jeg skal berette om ”den store
Bjerre”, hans Livsskæbne kender
jeg intet til, b hans Billeder
kender De ligesaagodt som jeg,
tilbage bliver da at jeg har talt
nogle med ham nogle Gange
og faaet Indtryk af, at han er
en lille, rar Jydekarl, men det

[2]
kan da ikke staa i Politiken. –
Han erf af Væsen uma[a]delig
genert, saa genert at han uafbrudt
skærer Grimasser, han blinker
stadigt med Øjnene hen i den
Krog af Værelset, hvor den Person
han taler med ikke befinder sig
og jeg er vis paa at hans Hænder
sveder. – Naar Genancen har
sat sig lidt, saa kan han forresten
fortælle ... ret overlegent og
med meget Lune om Folkene

[3]
paa hans Egn, især om Missions
folkene som han stadig gaar
og lurer paa at komme til
at male. – Han er en lille
bredskuldret Person med et
rundt Ansigt, en lille lystig Stumpnæse
og et Par blaa Øjne, der kan
blive aldeles straalende af Skælmeri
Naar han fortæller om P de
Pudsigheder der finder Sted naar
Missionsfolk og de Vantro
støder sammen. –
Han er frisindet[?] fra det Aar da

[4]
hans Billeder ikke kom med
paa den frie Udstilling, det første
Aar, da skrev han til os – ”det
gør slet ikke noget at mine
Billeder ikke kom med, de var
ikke gode nok og … forresten er og forresten er
bare det at vide at der saadan
bare det at vide at saadan en
Udstilling er til, ... en Lykke”. –
Eller saadan noget lignende
men han var da oprigtig
glad for den frie Ud. selvom
den ikke bragte ham selv
Fordel. –

[5]
Ja, nu ved jeg sandelig ikke
mér at melde om ham –
Ja, han straaler af Begejstring
over Viggo Pedersen og hans
Vandmøllebillede. –
Han er Beskedenheden
selv og hans Sinds Renhed
er af Kæmpestyrke, thi skøndt
han solgt[e] flere Billeder ifjor
er han endnu ikke gaaet

[6]
moralsk og kunstnerisk
til Grunde. –

Med venlig Hilsen
Agnes Slott-Møller

Manden siger at jeg burde
stærkere have accentueret
hvor f.. radikalt og klogt
han Bjerre sér paa Kunst og i hvilken

[7]
god Retning hans Sympathier
gaar
vide V. Pedersen og Vandmøllen

[8]
Niels Bjerre
født – 5 Januar 1864.–
Fødested – Nørrelund, Engberg
pr Lemvig
Faderen – Gaardejer
Kom ind paa teknisk Skole 1881
Akademiet 1882
(5 Kvartaler hos Kittendorf)
Gik paa Krøyers Skole i9
Vinteren 90 – 91. –
Udstillede første Gang. – 88. –

Han var hernede iaften med
disse Data og fortalte da, at
da han efter de 5 Kvartaler hos
Kittendorf

[9]
endelig var sluppen ind til
Roed syntes denne saa lidt
om den Maade han tegnede
paa og især den Maade han
angav Lys og Skygge paa, at han
sagde til ham: ”jeg kommer vist
til at vise Dem bort, for det
lader til De vil lede Skolen
i en anden Retning end jeg.”
Hvortil Bjerre svarede at det
tænkte han slet ikke paa, han vilde
blot tegne saadan som han saa
Naturen. –

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Datering i brev. Årstallet 93 er føjet til med blyant i hvad der formentlig er Hannovers hånd.

Den Hirschsprungske Samling