Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-04-08

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

d. 8-IV-94.

Kjære Ven!

Jeg husker ikke, om jeg bad Dem om
ikke at omtale, hvad jeg fortalte om Viggo
Pedersens Forhold og vore Planer i den
Anledning; det er meget muligt, at V. P.
ikke vil vide det mindste af disse.

Venligst Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling