Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-01-30

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har modtaget Rohdes forespørgsel om, hvorvidt der kan skaffes værker af maleren Adolph Menzel til Den frie Udstilling, midt i sin flytning, og han har derfor ikke haft tid til at se på det. Umiddelbart ser det ikke ud til at kunne lykkes, men Hannover foreslår, at de mødes og diskuterer det den følgende aften.

Transskription

Kjære Rohde
Deres Brev med Forespørgslen om
Menzel traf mig midt i min
Flytning, som har optaget mig hele
Dagen. Jeg har ikke faaet Tid at tænke
over Sagen; jeg tilstaaer, Planen fore-
løbig forekommer mig vanskelig
eller umulig at realisere, men lad
os tale om den. Jeg vil komme ud til
Dem imorgen, Tirsdag, Aften, mellem
8 og 10; nærmere Klokkeslæt kan
jeg ikke opgive Dem.
Altsaa imorgen Aften!
Deres hengivne

E.H.

Bernina, Mandag Aften.
Min Adresse er endnu i nogle Dage Gl. Kongevej 89

Fakta

Brevkort

Dansk

Poststempel

Hr. Maler Johan Rohde
Nyhavn 22
K

Adolph Menzel

Den Hirschsprungske Samling