Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-04-17

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover vil gerne være med i en forening der har til hensigt at indsamle penge til kunstindkøb som så kan doneres til Kunstmuseet [se Rohdes brev til Hannover 16. april 1894]. Hannover er dog bange for, at en sådan forening vil fritage Galleribestyrelsen for ansvaret til at indkøbe ung kunst.

Transskription

Nygade 7.
17.IV.94
Kære Ven,
Hvis De ikke mener, mit
Navn er mere til Skade end
Gavn for omtalte Sag, vil jeg
Naturligvis gærne være med. Jeg
kan dog ikke nægte, at den efter
min Formening har en Skyggeside,
den næmlig, at med saadan en
Forening in mente kan Galleribe-
styrelsen fremtidig ræsonnere paa
følgende Maade: Vi behøver jo
nu aldeles ikke at købe god, ung
Kunst; der er jo en Forening, som
deraf giver os mere end nok.
Naa, men De har vel t. selv
tænkt Dem noget lignende.
Deres hengivne
E.H.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling