Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-04-04

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde beder Hannover omtale ankomsten af Zahrtmanns store billede til Den frie Udstilling i Politiken. Han håber det kan tiltrække lidt flere besøgende.

Transskription

4 – IV - 94

Kjære Ven!
Kunde der ikke i “Politiken” komme en
Meddelelse om, at Zahrtmanns store Billede
er kommen? — det kunde maaske trække
en lille Smule!

Venligst
Deres I. R.

Fakta

Brev

Dansk

Kristian Zahrtmann

Den Hirschsprungske Samling