Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-01-15

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover er ankommet til København, og vil gerne se Rohde, selvom han er træt efter rejsen. Han spørger om Rohde kan komme op til ham samme aften.

Transskription

Jærnbanehotellet
Halmtorvet
Mandag Form.

Kjære Ven,
Jeg er kommen hertil i Morges, vilde
gærne se Dem endnu i Dag, men er noget
medtagen efter den lange Rejse. Har De
Tid at se op til mig paa Hotellet i Aften?
Jeg vil vente Dem fra 7 og indtil 8.
Paa Gjensyn,
Deres E.H.

Fakta

Brev

Dansk

Poststempel

København
København

Hr. Maler Johan Rohde
Nyhavn 22
K

Den Hirschsprungske Samling