Menu

Emil Hannovers arkiv

1896-02-14

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Et "Album" - festskrift - skal udgives for at fejre Ny Carlsbergs 25 års jubilæum, og Rasmus Christiansen må med beklagelse skrive til Emil Hannover, at publikationen ikke kan anmeldes på forhånd, da han har lovet fru Jacobsen, at den ikke vises til nogen før jubilæet.

Transskription

Kjøbenhavn d: 14de Febr 96

Kjære Hannover!
Efter at have talt med min Broder
tror jeg at vi maa opgive at faa
Albumet anmeldt allerede til
Jubilæet. Vi har nemlig bestemt
lovet Fru Jacobsen at Ingen skulde
faa det at se inden Jubilæet, og jeg
kan altsaa ikke godt anmode hende
om Tilladelse til at der skrives derom
uden samtidigt at indrømme, at
jeg har brudt mit Løfte ved at lade
Dem se Albumet før tiden.
Men maaske kunde det gjøres
senere, hvis det paa en eller anden
Maade bliver offentlig udstillet, og Publi-
kum vil da kunne faa Lejlighed
til selv at tage Arbejdet i Øjesyn sam-
tidig med at den officielle Deres Anmeldel-
se fremkommer.
I hvert Fald skal De have Tak
for Deres venlige Hensigt, hvad enten
den realiseres eller ej.
Venlig Hilsen Deres
R. Christiansen.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

København
Ottilia Jacobsen

Den Hirschsprungske Samling

Se også Christiansens brev af 2. marts 1896 til Hannover, hvor anmeldelsen omtales.

Ny Carlsbergs 25 års jubilæum og Carl Jacobsens festskrift er bl.a. omtalt i Kristof Glamann: Øl og marmor: Carl Jacobsen på Ny Carlsberg, 2017.