Menu

Emil Hannovers arkiv

1896-01-30

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Emil Hannover telegraferer til Johan Rohde og beder om hans stemme i en afstemning iblandt Den frie Udstillings medlemmer vedrørende sammenslutningens form.

Transskription

= RP – FS – SVAR BETALT – ROMA
ROHDE PITTORE VIA DIMONTETARPEO
DI MONTETARPEO 69 3 PIANO 7 . ’

[2]
DE COPENHAGEN 4806 25 10-55 M =

UDSIGTER FOR DEN PRIS BEVARING GAMMEL FORM. ^ ’ ’ TELEGRAFER FOR
ELLER IMOD = HANNOVER . +

Fakta

Telegram

Dansk

Stempel på telegram

Det lader til (jf. Rohdes svarbrev til Hannover samme dag), at den pågældende afstemning drejer sig om hvorvidt Den frie Udstilling bør sammenlægges med Charlottenborgudstillingen.

København
Rom

Den Hirschsprungske Samling