Menu

Emil Hannovers arkiv

1896-05-26

Afsender

H.P. Hanssen

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Aabenraa
d 26/5 1896

Højstærede Hr. Emil Hannover!

Fra nu af og indtil den 9 Juni er jeg hjemme her i Aa-
benraa. Den 9 Juni træder den preussiske Landdag, af
hvilken jeg er Medlem, atter sammen, og jeg vil derefter op-
holde mig i Berlin indtil Sessionen sluttes. Jeg antager,
at dette vil ske i Løbet af Juni Maaned, og vil derefter atter
kunne træffes hjemme her i Aabenraa i Løbet af Juli
Maaned og i den første Halvdel af August. Iøvrigt
skal jeg senere meddele Dem, naar Landdagen atter
sendes hjem.
Det skal selvfølgelig være mig en Fornøjelse at bringe
Dem i Forbindelse dels med Slægtninge af Eckersbergs første
Lærer Jes Jessen og med hans (Eckersbergs) Søsters Børn i Sundeved

[2]
som jeg er personlig kjendt med. Derimod kjender jeg
ikke hans Lærer i Flensborg, men der lever en Tradition
her om ham, som muligvis kan bringe Dem paa nær-
mere Spor.

Deres ærb. forb.
HP. Hanssen-Nørremølle

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Aabenraa

Den Hirschsprungske Samling