Menu

Emil Hannovers arkiv

1899-12-12

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

12. XII . 99. Nyhavn 22 . K .

Kjære Ven.
Det er trukket ud med denne Besked; da
jeg har ventet paa at faa en Tilsigelse til
et Jurymøde. Men nu gider jeg ikke ven-
te længere paa den, jeg længes desuden efter
at se Dem, kom derfor herned f. Ex paa
Torsdag Aften, om De kan.
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling