Menu

Emil Hannovers arkiv

1899-01-05

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

5. I . 99. Nyhavn 22.

Kjære Ven! Tak det vil jeg naturligvis
meget gjerne. Men jeg er i Øjeblikket saa
forkjølet, at jeg knap kan se ud af Øjnene,
saa at jeg paa Forhaand beder Dem
undskylde, om jeg ikke skulde kunne komme.
Med Tak og venlig Hilsen til Deres
Hustru. Deres hengivne Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling