Menu

Emil Hannovers arkiv

1899-12-20

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Via Babuino 68 III Roma 20.XII 99
[med blyant i Emil Hannovers hånd:] Slott-Møller

Kjære Hannover

Man burde vist ikke til en Jøde
sende Billede af Titus Buen –
og man burde vist ikke til
en Bibliofil sende et saa-
dant
Kort – – men Titus
Bue er maaske det bedste i
Rom – Dette Kort er i hvert
Fald paa sit Omraade det
bedste i Rom – Altsaa det
bedste Kort med de bedste Ønsker
om en munter Jul og et lyst
Nytaar for dig, for din Karen og for din Karin[a]
din hengivne Harald Slott-Møller

Fakta

PDF
Postkort

Dansk

Datering på kortet.

Rom

Den Hirschsprungske Samling