Menu

Emil Hannovers arkiv

1899-01-10

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

10. I . 99. Nyhavn 22 — K

Kjære Ven! Tak for Deres Tillid,
jeg tillader mig altsaa at sende Bud
efter Tegningen.
Naar jeg er en lille Smule restitueret
ser jeg ud til Dem. Vil blant andet
gjerne tale lidt med Dem om Kunst-
foreningens Affairer.
Med Hilsen til Deres Hustru Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling