Menu

Emil Hannovers arkiv

1899-12-15

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Transskription

Kære Rohde,
Jeg vilde naturligvis sætte stor Pris paa,
at Kunstforeningen vilde overtage Udgivel-
sen af min Bog om Constantin Hansen.
Vi kunde vel ogsaa komme ud over den
Vanskelighed, at Foreningen foreløbig er
engageret med Bogen om Marstrand,
hvis den vilde forpligte sig til saa snart
som mulig efter Fremkomsten af denne
Bog at sætte min i Arbejde. Hovedsagen
er for mig, at Foreningen i den nærmeste
Tid giver mig et Tilsagn om at over-
tage Udgivelsen, da jeg ellers maa søge
at faa denne i Stand paa anden
Maade.
Med Honoraret vil det kunne vente,
til Udgivelsen paabegyndes. Jeg kan paa
nærværende Tidspunkt vanskelig
fastsætte en bestemt Størrelse deraf.
Jeg søger, som De ved, en Understøttelse
af Carlsberg-Fondet, og faar jeg den,
vil det være mig en Fornøjelse at
overlade Kunstforeningen Bogen paa
noget billigere Vilkaar end ellers.

[2]
Skulde det i dette Øjeblik
være nødvendigt at oprette en Kontrakt
om Bogen, kunde den maaske paa
dette Punkt formuleres saaledes, at
3000 Kroner er Honoraret, hvis jeg
ingen Understøttelse opnaar, og at
2000 Kroner er Maximum af, hvad
jeg kan forlange, hvis jeg faar en
Understøttelse. Dertil vilde i begge Til-
fælde komme Refundering af mine
Udlæg for Fotografier til Bogens
Illustrationer, til Dato ca. 500 Kroner[.]

Deres hengivne

Emil Hannover

15.XII.99.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

Den Hirschsprungske Samling