Menu

Emil Hannovers arkiv

1901-03-13

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Kjære Hannover!
Jeg trode [!] De vilde have stolen tilbage
med pris saa museet kunde købe den,
når jeg havde kalkeret den. Jeg vilde da
sige at *) 5 Kr vilde jeg anse for passende
og rimeligt. Nu ser jeg at De udenpå
pakken skriver ”med hilsen og tak”.
Jeg har lige kalkeret den, men ved
ikke om jeg skal sende den eller alt
er i orden, så jeg beholder den?
S. u.
Deres
Joakim Skovgaard
13 – 3 – 1901

[med blyant:]
under 4 synes jeg i alt fald ej den kan gå!
De siger jo, at jeg må ikke forære den.

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

Joakim Skovgaard
27 Rosenvænget. Hovedvej
Ø

Hr Forfatter Emil Hannover
Vesterbrogade 56
V

Den Hirschsprungske Samling