Menu

Emil Hannovers arkiv

1901-03-04

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

4. III . 1901.
Silkegade 13 II
K

Kjære Ven.
Jeg skrev i Lørdags til Vedel, at jeg
ønskede optaget et “Svar”; men har end-
nu i Dag Mandag ikke hørt fra
ham. Har De læst Søborgs Ind-
læg? Det er i Retning af suffisant
Dumhed og Uvidenhed noget af
det frækkeste, jeg har læst. Da
Henrichsen har sagt til mig, at der
intet var for mig at svare paa, og

[2]

at ArtiklenX ikke angik mig mere end
et enhver anden Artikel i “Tilskueren”,
saa .. saa mener jeg, at jeg i Tilfælde
af et Afslag fra Vedel, maa lade
Henrichsen vide, at han saa maa vælge
imellem Vedel og mig, — synes De,
ikke at jeg har andet at gjøre.

Venligst
Deres Johan Rohde

X Henrichsen har jo nemlig læst Søborgs
Artikel, før den blev trykt.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling