Menu

Emil Hannovers arkiv

1901-04-17

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

17. IV . 1901
Silkegade 13 II
K

Kjære Ven

Tak for Deres Elskværdighed igjen at ville
se mig — Jeg kan dog desværre ikke, da
jeg har en Del Aftenarbejde, der skal være
færdigt; idet et Par Svende staar og venter
paa det.
Jeg havde ellers gjerne været sammen med
Ejebakke, da jeg har Grund til at tro,
at han er af den Mening, at jeg nærer
nogen Animositet imod ham [foranlediget
ved mit Samliv med Nordmænd, der ikke
netop vare hans Venner]*, hvilket dog er
langt fra at være Tilfældet. —
Vil De hilse ham fra mig og spørge
ham, om han ikke, hvis han bliver end-
nu nogen Tid her, ser op til mig. —

Tak sluttelig for forleden Aften. Jeg var

*Skarp parentes sat af J.R.

[2]

Meget glad ved at være sammen med Munthe,
om hvem jeg jo i Aar har hørt saameget. —
Jeg er fuld af Overraskelse og Beundring over,
hvad jeg ser af ham. Det var en masculin
Kunst, som man kun sjælden støder på, og
som ganske tog mig.

Med Tak til Deres Hustru [som De dog
vistnok nu skulde lade have lidt Fred og Ro for
fremmede Natteravne]* og Dem selv for
den hyggelige Aften

Deres hengivne
Johan Rohde

*Skarp parentes sat af J.R.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling