Menu

Emil Hannovers arkiv

1901-01-02

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

2 . I . 1901 .
Silkegade 13 II
K

Kjære Ven
Tak for Deres Opmærksomhed, at
Sende mig “illustr Tid.” — Deres Artikel
er saa smukt og varmt og klogt skrevet,
at De virkeligt ganske har taget Mæ-
let fra mig; ihvert Fald vil jeg nu
saa gjerne være helt enig med Dem;
men det er jo ogsaa kun en _Grad_for=
skjel, der er os imellem; i Realiteten er
vi naturligvis enige. —

Jeg er lidt flau ved at returnere Ven-
ligheden ved at sende Dem mit
lille stykke Husflid. — De ved Menin-
gen er god, det trøster mig.
Med Tak for gode Raad
Deres hengivne
Johan Rohde

Venlig Hilsen til Konen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling