Menu

Emil Hannovers arkiv

1903-07-14

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.:]
Rohde

14 . VII . 03 .
Kvæsthusgade 3
K

Kjære Ven.

Hjærtelig Tak, fordi De vil se mig hos
Dem, men desværre kan jeg ikke kom-
me. Haaber jeg saa en anden Gang,
naar jeg kan, maa komme af mig
selv. Det er jo længe siden, vi har set
noget til hinanden.
Med venlige Hilsner og Tak til Deres
Hustru som til Dem selv.
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling