Menu

Emil Hannovers arkiv

1903-11-20

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen takker Emil Hannover for to litografier i en stor, ældre ramme. Christiansen har gjort plads til rammen over sit arbejdsbord og kan fortælle, at hans hustru er glad for trykkene, særligt gengivelsen af en soldat. Christiansen beder Hannover lægge vejen forbi på en af sine spadsereture for at se ophængningen.

Transskription

København d: 20 Novbr:
1903
[i Hannovers hånd:]
Christiansen

Kære Hannover!
Hjærtelig Tak for de to morsom-
me Lithografier og for den prægti-
ge gamle Ramme. Trods dens
Omfang har jeg straks ryddet Plads
og faaet den anbragt paa Væggen
over mit Arbejdsbord. Min Kone
vil ikke høre noget om at lægge
Lithografierne i en Skuffe, hun
interesserer sig levende for den lille
Soldat med Bukserne, hun synes
at det maa været et farligt Mas
med alt det Tøj at bringe i Orden
i en saa kritisk Situation.
Naar De en Dag er ude at spasere
med Madammen og Børnene kunde
De gøre os den Fornøjelse at lægge Vejen
om ad Holbergsgade og se hvorledes
det tager sig ud.
En venlig Hilsen fra min Kone
og Deres hengivne
R. Christiansen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev

København

Den Hirschsprungske Samling