Menu

Emil Hannovers arkiv

1903-02-12

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.:]
Rohde

Torsdag.
Silkegade . 13 .

Kjære Ven.
Halberstadt træffes ikke fredag, men
Lørdag. Kan De komme Lørdag 1 ½
—Been er villig til at afløse Dem [paa]
Museet?—; hvis jeg ikke hører fra
Dem forinden, venter jeg Dem
imidlertid imorgen Fredag.
Tak for sidst venligst
Deres hengivne J. R.

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

Poststempel

Kunsthistorikeren
Hr Emil Hannover
Vesterbrogade 56
Kjøbenhavn
V

Den Hirschsprungske Samling