Menu

Emil Hannovers arkiv

1905-01-09

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde

9 . I . 1905 .
Nybrogade . 12
Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Tak for Deres smukke og kloge Af-
handling om Schwind. Om det netop
ikke er derfor, at De beder om Adres-
sen, vilde jeg blot sige Dem, at
Grønvold sikkert vilde blive meget
glad ved et Særtryk.
Hans Adresse er: _14 Hohenzollernstrasse
W. Berlin _
Indlagt en pinlig Artikel af [af] Aubert;
Den De talte om; paa Konvolutten
stod ogsaa Deres NavnX, men ellers
intet. De har maaske læst den
——
XFor det Tilfælde, at De korresponderer med
ham, nævner jeg det.

[2]

Venlig Hilsen herfra til
Hustru og Dem selv
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling