Menu

Emil Hannovers arkiv

1905-02-22

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde

22 . II . 1905 .
Nybrogade 12
K

Kjære Ven
Tak for Kortet. Jeg saa igaar et
Hæfte af “dansk Malerkunst” og troer der-
efter, at mit Billed fra Ribe (Galleribilledet),
saafremt De bruger nævnte Værks Clichéer,
er at foretrække til Deres Bog. De to
andre Gjengivelser synes mig meget daar-
lige, hvilket er mig saa meget mere paa-
faldende, som Billedernes enkle neutra-
le Toner og temmelig glatte Behandling
maatte begunstige Reproduktionen i høj
Grad. De staar i Bogen døde og slappe
i Valøren, synes De ikke?
Et Poste-restante Kort, jeg efter Opfor-
dring sendte Hr Avenard til Stockholm,
er i Dag kommen retour.
Venlig Hilsen
Deres Johan Rohde
Er De saa Græker?

Fakta

Brev

Dansk

Forfatteren Hr. Emil Hannover
Vesterbrogade 56.III
V Kjøbenhavn

Den Hirschsprungske Samling