Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-02-24

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen
Lørdag Aften
Kære Hannover.
Tak fordi De vil sætte de smaa Salgs-
noter i Bladet; men jeg mener at
vi skal undlade det, det vil ikke have
den Nytte De tiltænker det.
Med venlig Hilsen
J.F. Willumsen.

Fakta

Brevkort

Dansk

Poststempel

København

Hr. Kunsthist. Emil Hannover
Vesterbrogade 56. 3
V.

Den Hirschsprungske Samling