Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-06-14

Afsender

Anna Petersen

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Anna Petersen opholder sig i Volterra, hvor hun har truffet en ældre dame, der ejer en kunstsamling med bl.a. to malerier af Joaquín Sorolla. Anna Petersen beder Hannover om straks at meddele, om Sorollas værker er af værdi; hun har ikke selv mulighed for at erhverve sig et af billederne, selvom hun gerne ville, men en herre har vist interesse for dem. Den ældre dame er i store økonomiske vanskeligheder, og Anna Petersen vil sikre sig, at han ikke snyder kvinden for en fortjeneste.

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Petersen, Anna

Volterra 14 Juni
Kære Emil! Her findes
blant andre tvivlsomme
Billeder 2 henrivende
mindre af en spansk
Maler Sorolla ([Joa]quin S.
Alle disse Billeder eies
af en stakkels gamle[sic]
Dame, hvis temmelig store
Formue er ødelagt af
Samvittighedsløse Slyngeler.
Hvorledes – er for langt
at forklare. Nu er hun
saa yderlig fattig at hun
daglig sulter. Hele hendes
Haab staar nu til
disse Billeder og min
Overbevisning er at
idetminste[sic] disse 2 har
en stor Værdi. Veed
Du noget om denne
Maler og hvorledes hun

[2]
best[sic] vil gøre ham
i Penge, hvis han
virkelig er saa berømt
som jeg anser ham
at være. Send mig
endelig strax et Par
Ord herom da der
snuser en Fyr omkring
som under Samarita-
nermaske vil gøre
sig en god Fortjeneste
hermed. Jeg synes ikke
at kunne tillade mig
selv den Luksus at
købe det ene Billede
skønt Lysten er stor.
Det er i største
Hast at jeg sender
disse Par Ord afsted
da ”Samaritaneren”, kom

[3]
her for at høre min Mening om
Billedernes Værdi og jeg frygter for
at han vil overtale Damen,
da hun er i saa stor Nød.
Med mange kærlige Hilsener
til Eder Alle
Din hengivne Anna.

Er Du nu hel rask eller
tænker du paa Volterra som Recrea-
tionssted?

[4]
af andre spanske Malere
”Gonzalez".
”Nin y Tupsalla".
”Mimeuz Pazo

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev, dog uden år. 1906 er tilføjet dateringen, da Anna Petersen opholdt sig i Volterra det år (men dog også rejste i Italien i 1890'erne og senere).

Anna Petersen lister i brevet afslutningsvis tre spanske malere op. Deres navne er skrevet efter hukommelsen og sat i citationstegn - og kan ikke umiddelbart identificeres.

Volterra
Joaquín Sorolla

Den Hirschsprungske Samling