Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-10-25

Afsender

Mogens Ballin

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Mogens Ballin sender to nåle til Hannover, og beder ham vælge en af dem. Han spørger også om ikke Hannover vil se nærmere på et spejl han har hængende i sin forretning, og som han gerne vil bytte for et i Kunstindustrimuseet.

Transskription

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Ballin

25/10 06
Kære Hannover
Vær saa god her er 2 Naale at vælge
imellem i Stedet for Musæets; hvis De synes
de er bedst, saa tag en af dem og lad os faa
den gamle igjen. Naar De en gang gaar forbi
min Butik saa vær saa god at se paa det
Spejl der hænger paa Vægen, det eller et lign.
vilde jeg ogsaa gærne bytte m. Musæets for
svagt drevne!
Med venlig Hilsen
er jeg Deres heng
Mogens Ballin

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling