Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-05-19

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Nyvej 17. 2. 19 Maj 1906
[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen

Kære Hannover.

Saa kom vi saa vidt.
Jeg hører at Kampen var haard,
og ved at De har kæmpet drabeligt.
Maa jeg derfor have Lov til at
takke Dem for det Arbejde De
har lagt i at jeg gik Sejrigt
ud af Konkurencen. Jeg er glad
ved at skulle lave det Monument.
Blot jeg nu kan gennemføre
det og vise at De og de andre
af mine Venner har handlet

[2]
rigtigt.
Af Overslagene ser jeg at
det vil blive dyrere at hugge
Træet og de andre Billeder
ud i Graniten. Saa vi behøver
ikke at discutere mere om
det bør være Bronze eller
hugges ud i Stenen.
Sagfører Nielsen, som jeg talte
med i Dag mente at senere vilde
der ingen Vanskelighed være ved
at tilføjskyde en 5-6000 Kr.

[3]
Dog er der endnu en Hindring
at overvinde, nemlig Ministeriets
Approbation, som i Virkeligheden
vil sige Kunstakademiets.
Og da vi nu kender de mest fri-
sindede Billedhuggeres Mening
(Schultz’s og Axel Hansen’s) saa
frygter jeg meget for Aarslevs
og Bissen’ dito.
Sig mig er det Dem som har
gemt Haandværkernes Tilbud,
som jeg havde lagt paa Skitzens
grønne Plade? De er nemlig

[4]
forsvundne og Portneren har
dem ikke. Hvis De ikke har
dem maa de efterspores, da
de under ingen Omstændigheder
maa forsvinde.

Mine bedste Hilsener til Dem og
Karen
Deres hengivne
J.F. Willumsen.
P.S.
Wagner har vist sig meget flink
overfor mig i denne Sag.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Den Hirschsprungske Samling